Over mij

Wim Westerman

Wim Westerman, veelzijdig musicus

Organist
Tijdens mijn orgellessen van Cees van Walsum werd ik op mijn 14e jaar één van de organisten van de Vennekerk te Winschoten. Ik bespeelde daar het Blank-orgel en dit orgel was mijn reisgenoot tijdens mijn orgelstudie bij Wim van Beek aan het conservatorium te Groningen. Al tijdens mijn studie werd ik docent orgel aan de muziekschool te Groningen en startte ik in Winschoten mijn eigen privépraktijk. Na mijn conservatoriumstudie ben ik met mijn orgelstudie verder gegaan bij Stef Tuinstra.
Enige jaren later ben ik aan het conservatorium te Groningen bij Theo Jellema en Jan Luth kerkmuziek gaan studeren.

Op dit moment ben ik zeer divers bezig. Als kerkorganist bespeel ik het orgel van de Marktpleinkerk (Witte 1868) te Winschoten. Te Veendam het drie-klaviers orgel van de Grote kerk (Faber en Dienes 1927), in Meeden het orgel in de protestantse kerk (Hinsch 1751) en het orgel in de kerk te Rolde. Het orgel is gebouwd rond 1800 in “Westfaalse stijl. Naast het begeleiden van diensten geef ik orgelconcerten.

Harmonium
Enige jaren geleden kwam ik door mijn verhuizing naar Drenthe in aanraking met het harmonium. Ik ging aan de slag met muziek van C.A. Franck en dat smaakte naar meer. Er kwam een pedaalharmonium bij en van het één kwam het ander. Inmiddels heb ik een collectie van ongeveer 50 harmoniums en ben ik verwoed harmoniumspeler geworden.

Naast het bespelen van harmoniums kreeg het repareren van harmoniums meer mijn aandacht en ben ik in het voorjaar van 2023 gestart met een reparatiebedrijf voor harmonium: Westerman Muziek.

Dirigent
Op mijn 18e jaar ben ik begonnen met het dirigeren van mijn eerste orkest. Tijdens mijn orgelstudie ben ik ook hafabra-directie gaan studeren bij Lex van Diepen. Ik werd dirigent van verschillende blaasorkesten in de provincies Groningen en Drenthe.

In de loop van de tijd heb ik mijn vakkennis uitgebreid door het volgen van verschillende studies en cursussen. Ik wilde mijn kennis van het dirigeren uitbreiden en ben gaan studeren bij Alex Schillings aan het conservatorium te Zwolle. Ik heb tijdens deze studie verschillende cursussen gevolgd bij dirigenten als Jan Cober, Lucas Vis, Klaas van der Woude en Carlo Balemans. In 2011 heb ik in samenwerking met Gruno’s Postharmonie uit Groningen het Master diploma directie behaald.

Ik dirigeer op dit moment: Jeduthun Sellingen, Harmonie Leek, TMV Weener (Duitsland) en Erica Zuidlaren.

Docent
Al tijdens mijn studie werd ik docent orgel aan de muziekschool te Groningen en startte ik in Winschoten mijn eigen privépraktijk. Als docent heb ik bij verschillende muziekscholen en verenigingen gewerkt en mijn kennis van het lesgeven steeds door middel van diverse cursussen uitgebreid. Als orgel- en koperdocent ben ik verbonden aan Cultuurhuis De Klinker te Winschoten en heb ik een kleine privé-lespraktijk in Ekehaar.
Graag ben ik projectmatig bezig door bepaalde aspecten van het musiceren uit te lichten en dit tijdens lessen uit te diepen.

Theater
In het voorjaar van 2016 ben ik samen met mijn vrouw gestart met ons theater om op kleinschalige wijze een podium te bieden aan kleine theater-en muziekgezelschappen.. In de zomermaanden is ons theater ingericht als expositieruimte voor mijn harmoniums. Voor meer informatie zie de website van de theaterboerderij.