Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  –  MUZIEKDOCENT WIM WESTERMAN

 1. Lesgeld
 • Het lesgeld moet op elke 1e van de maand worden overgemaakt op bankrekeningnummer: NL35ABNA0574748016.
 • BIC: ABNANL2A.
 • De geldigheidsduur van een strippenkaart is 2 jaar.
 • Voor de tarieven wordt u verwezen naar de website: www.wimwesterman.nl.
 1. Inschrijving
 • Aanmelden is op ieder moment mogelijk.
 • Een inschrijfformulier wordt op aanvraag per mail verzonden.
 1.  Opzegging
 • Opzeggen is op elk moment mogelijk.
 • Na opzegging de lopende maand uitbetalen.
 1. Vakanties
 • Er wordt geen les gegeven in de schoolvakanties en op algemene feestdagen.
 1. Ziekte
 • Als de leerling vanwege ziekte of een andere reden niet op de les komt, ontstaat geen recht op terugbetaling van lesgeld of op het volgen van een vervangende les.
 • Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de leerling wordt de maand, van de laatste les, nog doorbetaald.
 • Bij eenmalige ziekte van de docent wordt geen vervangende les gegeven of restitutie verleend.
 • Bij langdurige ziekte van de docent wordt de les in overleg ingehaald of wordt restitutie verleend.
 1. Instrument
 • Het instrument en de lesboeken zijn voor rekening van de leerling.