Harmoniums

Drukwindharmonium

Een drukwindharmonium is een toetsinstrument waarbij de klank ontstaat doordat lucht met behulp van balgen door tongen (een messing plaatje in een messing houder) wordt geblazen bij het indrukken van een toets.
Deze “doorslaande tongen” zijn op verschillende plaatsen in Europa vanaf het einde van de 18e eeuw in allerlei instrumenten toegepast. De uiteindelijke naam harmonium is bedacht door August François Debain.

Zuigwindharmonium

Een zuigwindharmonium is een toetsinstrument waarbij de klank ontstaat doordat lucht met behulp van balgen door tongen wordt gezogen bij het indrukken van een toets. De eerste zuigwindinstrumenten zijn uitgevonden in Amerika. De fa. Mason and Hamlin heeft onder meer een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling ervan. Doordat de wind door de tong wordt gezogen ontstaat een wat wekere klank.

Andere instrumenten

In de loop van de tijd is er flink geëxperimenteerd met het harmonium en werden er zelfs combinaties van de piano en het harmonium gebouwd. Ook zijn harmoniumbouwers naast het harmonium, piano’s gaan produceren.